Promocja!
SKU: N-9-1    |    Producent:

Virus Stop Medical DDR+ – płyn biobójczy do dezynfekcji rąk

Opakowanie: 500ml

Brak w magazynie

Brak w magazynie

Charakterystyka

Płyn do dezynfekcji rąk bez konieczności spłukiwania, przeznaczony w sytuacjach i miejscach wymagających zwiększonych środków ostrożności w zakresie higieny. Produkt biobójczy.

Substancje aktywne produktu stanowią: Propan-2-ol (izopropanol) (36%), Etanol (28%), 2-fenoksyetanol (0,5%).

Pełna charakterystyka 

Zastosowanie

Medical DDR+ to płyn biobójczy stanowiący połączenie izopropanolu, etanolu i 2-fenoksyetanolu, natychmiast dezynfekuje skórę dłoni bez użycia dodatkowych substancji myjących. Środek nie wymaga spłukiwania.

Sposób użycia

Dozę płynu rozprowadzić na skórze dłoni.

Ważne informacje

Uwaga – środek silnie drażniący, zawiera niebezpieczne składniki.
Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

UWAGA!:
Przed zastosowaniem należy zapoznać się kartą charakterystyki produktu w celu zapoznania się ze środkami ostrożności i informacjami toksykologicznymi. Informacje zawarte w karcie są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i doświadczeniem. Należy traktować je wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania preparatu. Do pobrania.

Dostępne opakowania

500ml

Dostępność:

od ręki